Ši svetainė yra meninio tyrimo dalis. Tyrimas atliekamas magistro studijų tikslais Vilniaus Dailės Akademijoje.

AKTUALU. „Nėra laiko“: kaip dažnai girdime šią frazę? O kaip dažnai mes ištariame ją arba taip pagalvojame? Netgi kai manome, kad mūsų vertybių sistema sąmoninga ir stengiamės ją permąstyti. „Nėra laiko“ – tai projektas, skirtas laiko trūkumo problemai meninėmis priemonėmis atspindėti, paskatinti mąstyti apie tai ir spręsti šį paplitusį fenomeną šiuolaikiniame greito ir kokybiško rezultato reikalaujančiame pasaulyje.

Mūsų tikslas: vis didėjančios laiko trūkumo problemos meninė interpretacija, prevencija, problemos sprendimo skatinimas.

Darbe pasitelkiama tekstilės meninė išraiška, konkrečiai – audimas. Audžiamas tekstas – kam mums trūksta laiko, ir šis teksto audimas – dviprasmis: tai daug laiko reikalaujantis meditatyvus procesas, išsirutuliojantis kaip priešprieša laiko trūkumo problemai. Lietuvoje teksto audimas turi savo tradicijas. Pirmiausia reikėtų kalbėti apie projekto metu realizuojamą juostų su tekstais „dovanojimo“ reikšmę – tarsi dovaną visiems, kurie susiduria su laiko trūkumu, ir viltį, kad laiko trūkumą įmanoma įveikti.